…………….

Κοντεύει να ξημερώσει.
Γεμάτα τασάκια, δυο και τρία τσιγάρα ξεχασμένα.
Πάλι δε μπορούσε να κοιμηθεί.
Απογοητεύετε εύκολα και αυτό τη ποναει.
Θα αργήσει να κοιμηθεί πάλι.
Κάθε πρωί ένα κεφάλι καζάνι.
Ζαλάδες, εμετοί, χαμηλή πίεση.
Μια ζωή τα ιδία…

Κυρία κυρία θα μας πιάσετε τη μπάλα μας?
Μισεί να τη φωνάζουν κυρία.
Μισεί τον πληθυντικό αριθμό.

Ὁ έρωτας,
όνομα ουσιαστικό,
πολύ ουσιαστικό,
ενικός  αριθμός,
γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού,
Ανυπέρβλητος. Κάθετε και μας κοιτάζει γελώντας.
Ο έρωτας. Ουσιαστικός για όλους μας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s