Χειροτέχνες μέλη της κοινότητας WoWo’s απ’ όλη την Ελλάδα εκθέτουν τη δουλειά τους για να υποστηριχτεί Η Καρδιά του Παιδιού / Child’s Heart. Με όπλο τη χαριστικότητα και την αλληλεγγύη διεκδικούν τη δίκαιη μεταχείρισή τους από το κράτος, ώστε να μπορούν νόμιμα ν’ ασκούν τη δραστηριότητά τους και να ζουν με αξιοπρέπεια. #kanetokalo … και τα καλύτερα έρχονται

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s